Můj blog pro Vás

Můj blog pro Vás

Aktuální podmínky pro schválení oddlužení

Dle současné právní úpravy pro schválení oddlužení, neboli vyhlášení osobního bankrotu, musíte splňovat několik podmínek. Jaké to jsou? Jste fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Ano, i OSVČ může požádat o oddlužení a může během oddlužení dále podnikat. Oddlužení se vztahuje i na závazky, které mají původ v podnikatelské činnosti (zdravotní a sociální pojištění, daně, dlužné nájemné, apod.). Máte poctivý záměr. Soudy mají povinnost u každé žádosti přezkoumat tzv. poctivost záměru dlužníka. O co jde? Nepoctivý záměr soud dovodí např. v případě, kdy dlužník zatají podstatné okolnosti, např. hodnotný majetek, nebo pokud dlužník účelově hodnotnější majetek převedl na jinou osobu,

Celý příspěvek »

Co-mediace – neboli mediace s více mediátory

Mediace je sama o sobě efektivním způsobem řešení konfliktu. Jsou ale i možnosti, jak může mediace být ještě účinnější alternativou soudních sporů. Řeč je o tzv. comediaci, tedy mediaci s více mediátory. V rámci své praxe jsem navázala úzkou spolupráci s kolegyní advokátkou a mediátorkou Mgr. et Mgr. Petrou Petrů, s níž co-mediace vedeme. Co co-mediace přináší navíc? Jedním z hlavních přínosů co-mediace je možnost získat širší perspektivu na danou situaci. Každý mediátor má jedinečné zkušenosti, odbornost a pohled na problém. Více mediátorů, více různých úhlů pohledu, více nápadů a podpory pro klienty. Další výhodou je mnohost specializací mediátorů. Mediátoři s různým odborným zaměřením mohou lépe

Celý příspěvek »

Co vše o sobě sdělujete při uzavírání smlouvy o úvěru a jak to souvisí s trestním právem?

Úvěry a půjčky jsou často spojeny s riziky a komplikacemi, a to zejména v případech, kdy poskytovatelé úvěrů a zápůjček nedostatečně (nebo spíš řekněme ledabyle) zkoumají finanční situaci dlužníka. V minulých článcích jsem se již věnovala tématu dluhové pasti a řetězení úvěrů, které mohou vést k vážným problémům. Nyní se podíváme na to, jaká rizika přináší samotný proces žádosti o úvěr a jak může souviset s trestním právem. V České republice v současné době působí desítky společností v nebankovním sektoru a zabývají se poskytováním úvěrů. Proces žádosti o úvěr zpravidla začíná tím, že jako žadatel poskytnete své kontaktní údaje. Poté vás

Celý příspěvek »

Ano, půjčuje se i lidem, kterým by se půjčovat nemělo. Co s tím?

Pojďme začít několika čísly: Situace, kdy se půjčka či úvěr poskytne již zadlužené osobě, se objeví v České republice nezřídka. I přes existenci zákona o spotřebitelském úvěru, který stanovuje povinnosti poskytovatelů úvěrů při prověřování dlužníků, se stále objevují případy, kdy jsou spotřebitelé neodpovídajícím způsobem zatíženi dluhy. Tato ustanovení mají sloužit jako ochrana spotřebitelů před nezodpovědným půjčováním a před zadlužením, které by jim mohlo způsobit ještě větší finanční potíže. Nicméně, i přes existenci těchto pravidel se stále stává, že se půjčuje i lidem, kteří by si již půjčovat neměli. Mohou to být lidé s nízkými příjmy, kteří nemají dostatečné finanční prostředky

Celý příspěvek »

Proč jsem se rozhodla stát se mediátorem?

S mediací jsem objevila nový svět. Přirovnala bych to k tomu, když Harry Potter dostal dopis do Bradavic a odhalil existenci světa kouzel. Mediace pro mě není jenom nová profesní cesta, je to další způsob, jak kromě svého zaměření v advokacii mohu pomáhat lidem, aby byl jejich život jednodušší, aby se zbavili svých problémů, v nichž jsou často velmi dlouhou dobu. Jako mediátor pracuji se stranami konfliktu na mimosoudním řešení sporu vedením nestranného procesu, v němž se zohledňují zájmy a potřeby klientů, kterým by v soudním řízení nebyla věnována pozornost. Mediace snižuje časovou i finanční náročnost řešení konfliktu, neboť hledá

Celý příspěvek »

Praxe

Na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem nastoupila v roce 2009 a v tomtéž roce jsem začala pracovat v Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, s. r. o. (nyní Havel & Partners, s. r. o.). Odbornou praxí jsem dále od roku 2011 pokračovala na právním oddělení UPC Česká republika, a.s., Českém Helsinském výboru a Amnesty International, od roku 2012 pak v BERNARD LEGAL, s. r. o. a po ukončení studia na právnické fakultě jsem svou cestu spojila s nynější advokátní kanceláří ADKINS Legal, s.r.o. (dříve Advokátní kanceláři Brunclík & Štefánik), kde jsem dokončila koncipientskou praxi a v červnu roku 2021 jsem složila advokátní zkoušky a pokračovala

Celý příspěvek »

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022