Můj Blog pro Vás

Můj Blog pro Vás

Ano, půjčuje se i lidem, kterým by se půjčovat nemělo. Co s tím?

Pojďme začít několika čísly:

  • Celkový objem spotřebitelských úvěrů dosáhl v roce 2021 částky 500 miliard korun.
  • V současné době se v ČR vede více než 4 miliony exekučních řízení vůči fyzickým osobám.
  • Průměrná vymáhaná částka na jistině na jednu fyzickou osobu je více než 500.000,- Kč korun!

Situace, kdy se půjčka či úvěr poskytne již zadlužené osobě, se objeví v České republice nezřídka. I přes existenci zákona o spotřebitelském úvěru, který stanovuje povinnosti poskytovatelů úvěrů při prověřování dlužníků, se stále objevují případy, kdy jsou spotřebitelé neodpovídajícím způsobem zatíženi dluhy.

Tato ustanovení mají sloužit jako ochrana spotřebitelů před nezodpovědným půjčováním a před zadlužením, které by jim mohlo způsobit ještě větší finanční potíže. Nicméně, i přes existenci těchto pravidel se stále stává, že se půjčuje i lidem, kteří by si již půjčovat neměli. Mohou to být lidé s nízkými příjmy, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na splácení úvěru, nebo lidé s již existujícím zadlužením, kteří jsou v riziku, že se dostanou do ještě větších finančních problémů.

V takových případech je důležité, aby dlužníci byli dostatečně (a srozumitelně!) informováni o svých právech a měli k dispozici instituce, které jim mohou pomoci v případě, že dojde k nekalým praktikám ze strany poskytovatele úvěru. Jednou z takových institucí je Česká obchodní inspekce (ČOI), která má za úkol dohlížet na dodržování zákonů a hájit zájmy spotřebitelů. V případě sporu mezi spotřebitelem a finanční institucí, která poskytuje spotřebitelský úvěr, může spotřebitel také obrátit na Úřad finančního arbitra, který slouží jako nezávislá a objektivní instance pro řešení sporů mezi spotřebiteli a institucemi poskytujícími spotřebitelské úvěry.

Přijďte se poradit a zastavte kolotoč dluhů! Budeme-li úspěšní při vznesení námitky neplatnosti vaší úvěrové smlouvy, budete povinni věřiteli vracet pouze jistinu dluhu, a to v době přiměřené vašim možnostem! Každá situace je individuální, čím dříve ji začnete řešit, tím lépe.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Sdílet příspěvek:

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022

cs_CZČeština