Můj Blog pro Vás

Můj Blog pro Vás

Aktuální podmínky pro schválení oddlužení

Dle současné právní úpravy pro schválení oddlužení, neboli vyhlášení osobního bankrotu, musíte splňovat několik podmínek. Jaké to jsou?

👤 Jste fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Ano, i OSVČ může požádat o oddlužení a může během oddlužení dále podnikat. Oddlužení se vztahuje i na závazky, které mají původ v podnikatelské činnosti (zdravotní a sociální pojištění, daně, dlužné nájemné, apod.).

👼Máte poctivý záměr. Soudy mají povinnost u každé žádosti přezkoumat tzv. poctivost záměru dlužníka. O co jde? Nepoctivý záměr soud dovodí např. v případě, kdy dlužník zatají podstatné okolnosti, např. hodnotný majetek, nebo pokud dlužník účelově hodnotnější majetek převedl na jinou osobu, aby se tak vyhnul jeho zpeněžení.

💸 Doložení schopnosti splácet min. částku cca 2 300,00 Kč měsíčně, u manželů je to cca 3 300,00 Kč měsíčně. V této částce je již započítána odměna insolvenčního správce, která je 1 089,00 Kč vč. DPH u jednotlivce a 1 655,50 Kč vč. DPH u manželů. Pokud máte povinnost hradit výživné, pak je nutné být schopen hradit částku o výživné vyšší. Je-li výživné 3 000,00 Kč, musíte mít možnost hradit částku min. 5 300,00 Kč.

💪 Řeší se také snaha dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Soudy posuzují, zda dlužník vyvíjí veškeré možné úsilí k co nejvyšší úhradě svých dluhů, což znamená, že byste neměli bez zajištění příjmu např. ukončovat pracovní poměr.

Potřebujete více informací? Jsem tu pro vás!

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Sdílet příspěvek:

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022

cs_CZČeština