Můj Blog pro Vás

Můj Blog pro Vás

Proč jsem se rozhodla stát se mediátorem?

S mediací jsem objevila nový svět. Přirovnala bych to k tomu, když Harry Potter dostal dopis do Bradavic a odhalil existenci světa kouzel. Mediace pro mě není jenom nová profesní cesta, je to další způsob, jak kromě svého zaměření v advokacii mohu pomáhat lidem, aby byl jejich život jednodušší, aby se zbavili svých problémů, v nichž jsou často velmi dlouhou dobu.

Jako mediátor pracuji se stranami konfliktu na mimosoudním řešení sporu vedením nestranného procesu, v němž se zohledňují zájmy a potřeby klientů, kterým by v soudním řízení nebyla věnována pozornost. Mediace snižuje časovou i finanční náročnost řešení konfliktu, neboť hledá taková řešení, která budou lidsky přijatelná pro všechny strany. Čeho se v mediaci nedočkáte, je určení viníka, nebo nalezení objektivní pravdy. Co naopak v mediaci najít můžete, je zlepšení vzájemných vztahů a navázání lepší komunikace do budoucna.

Mediace je také prostor, kde Vám jako mediátorka umožním vyjádřit, co skutečně chcete a potřebujete, a kdy současně zajistím, aby Vaše potřeby slyšela a pochopila druhá strana, a naopak. Vedením mediačního procesu naším společným zapojením budeme hledat takové cesty, strategie a způsoby řešení Vaší situace, která Vám do Vašeho budoucího života přinesou úlevu a klid.

Jako přidanou hodnotu mohu z pozice advokáta nabídnout sepis mediační dohody tak, aby splňovala veškeré náležitosti, které jsou právními předpisy vyžadovány, a aby pak dohoda byla bez komplikací schválena soudem.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Sdílet příspěvek:

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022

cs_CZČeština