Pro média

Stručný souhrn informací k publikování

Pro média

Stručný souhrn informací k publikování

O mně

Jsem advokátka, zapsaná mediátorka, lektorka primární prevence, adaptačně-integračních kurzů pro cizince, kurzů posílení interkulturních kompetencí a vyučuji seminář práva na jihlavském gymnáziu. V advokátní praxi se věnuji pomoci lidem v dluhové pasti, zaměřuji se tedy na občanské, procesní, exekuční a insolvenční právo. A dále na oblast práva rodinného a cizineckého. Práva pro lidi, srozumitelně, česky a s lidským přístupem.

Témata pro rozhovor:

 

Téma mediace
Nejlepší žaloba je ta, která není podaná. A nejdůležitější spojení je to mezi lidmi. Mediace je efektivní, rychlé a levné řešení konfliktu a povědomí o něm je stále v očích laické i odborné veřejnosti velmi malé. Z tohoto důvodu se domnívám, že šířit informace o tom, co mediace umí, nebo naopak také to, jaké má mediace limity, je velmi důležité.

Téma primární prevence
V dnešním světě máme obrovské zdroje informací, více či méně kvalitní, více či méně aktuální. Je složité, především pro děti, se k tomuto objemu informací stavit. Primární prevence by se neměla zanedbávat, a to ve všech oblastech. Proto jsem jako odborník v mém oboru vytvořila dva preventivní programy a domnívám se, že je potřeba zapojovat lidi z různých oblastí do primární prevence a s dětmi pracovat, rozvíjet je a rozšiřovat obzory.

Oddlužení
V ČR běží v současné době přes 4 miliony exekucí. Lidí, kteří v exekuci jsou, je více než 650 000, což je obrovské číslo. Informací je mnoho a ne vždy jsou aktuální, správné a pochopitelně podané. Téma dluhové pasti, řetězení úvěrů a exekucí je vhodné otevírat, aby se preventovalo zadlužování lidí a další mladé generace, neboť zadlužení má obrovský dopad na jednotlivce, rodiny, ale i celou společnost.

Kde už jsem byla vidět a slyšet

Podcast

Rádio

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022