Cena právních služeb a mediace

Cena právních služeb a mediace

Úvodní konzultace ve věcech dluhové problematiky, oddlužení a exekucí poskytuji zdarma. V ostatních záležitostech jsou konzultace zdarma po dobu prvních 30 minut. 

Právní služby zpravidla poskytuji na základě hodinové sazby, která se odvíjí od náročnosti a složitosti daného případu. Cena je vždy sdělena předem, a to včetně odhadu časové náročnosti. Obvykle je cena v níže uvedených oblastech následující: 

  • Oddlužení – sepis insolvenčního návrhu – 4.000,- Kč
  • Dluhová problematika, exekuce od 1.400,- Kč/hod
  • Občanské, pracovní a rodinné právo od 1.800,- Kč/hod
  • Cizinecké právo od 1.800,- Kč/hod
  • Mediace je zpravidla tříhodinová a cena je 1.600,- Kč za každou započatou hodinu. Úhrada mediace je sjednána mezi stranami, obvykle hradí každá ze stran 50 %. 

V případě, že není odměna předem sjednána odměna, platí odměna dle advokátního tarifu.

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022