Můj Blog pro Vás

Můj Blog pro Vás

Co-mediace – neboli mediace s více mediátory

Mediace je sama o sobě efektivním způsobem řešení konfliktu. Jsou ale i možnosti, jak může mediace být ještě účinnější alternativou soudních sporů. Řeč je o tzv. comediaci, tedy mediaci s více mediátory. V rámci své praxe jsem navázala úzkou spolupráci s kolegyní advokátkou a mediátorkou Mgr. et Mgr. Petrou Petrů, s níž co-mediace vedeme.

Co co-mediace přináší navíc?

  • Širší perspektiva
  • Specializace
  • Efektivita a rychlost
  • Nižší cena

Jedním z hlavních přínosů co-mediace je možnost získat širší perspektivu na danou situaci. Každý mediátor má jedinečné zkušenosti, odbornost a pohled na problém. Více mediátorů, více různých úhlů pohledu, více nápadů a podpory pro klienty.

Další výhodou je mnohost specializací mediátorů. Mediátoři s různým odborným zaměřením mohou lépe porozumět specifickým aspektům sporu a nabídnout relevantní doporučení a rady, budou-li stranami vyžádány, popř. vede-li se tzv. evaluativní mediace (a o té zase jindy).

Vzhledem k tomu, že mediace je proces, který se stará o to, aby byly naplněny lidské potřeby, bývá mediace často emočně náročná. Dva mediátoři jsou klientům schopni poskytnout více podpory a empatie a zajistit tak rovnováhu mezi stranami, čímž se efektivně vede proces za udržení harmonie.

I když by se mohlo zdát, že mediace se dvěma mediátory bude dražší, je to právě naopak. S větším počtem mediátorů se zvyšuje strukturovanost a pružnost mediace s rychlou reakcí na potřeby klientů, čímž může mediace v konečném důsledku být rychlejší a tedy levnější.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Sdílet příspěvek:

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022

cs_CZČeština