Můj Blog pro Vás

Můj Blog pro Vás

Na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem nastoupila v roce 2009 a v tomtéž roce jsem začala pracovat v Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, s. r. o. (nyní Havel & Partners, s. r. o.). Odbornou praxí jsem dále od roku 2011 pokračovala na právním oddělení UPC Česká republika, a.s., Českém Helsinském výboru a Amnesty International, od roku 2012 pak v BERNARD LEGAL, s. r. o. a po ukončení studia na právnické fakultě jsem svou cestu spojila s nynější advokátní kanceláří ADKINS Legal, s.r.o. (dříve Advokátní kanceláři Brunclík & Štefánik), kde jsem dokončila koncipientskou praxi a v červnu roku 2021 jsem složila advokátní zkoušky a pokračovala do roku 2022 v advokátní kanceláři ADKINS Legal, s. r. o. jako trvale spolupracující advokát. Od listopadu 2022 pracuji jako samostatný advokát a mediátor.

2023 – složení zkoušky mediátora a zápis do seznamu mediátorů vedený Ministerstvem spravedlnosti 

Cesta světem advokacie mě přivedla především k oblastem práva občanského, exekučního, insolvenčního (oddlužení), pracovního a práva sociálního zabezpečení. Pracuji s lidmi, kteří se dostali do velmi složité životní situace pro své dluhy. Pomáhám se zastavováním neoprávněně vedených exekucí, nebo s případy, kdy zaměstnavatel neplatně ukončil pracovní poměr. Mnoho životních problémů může vést k tomu, že se člověk dostane do dluhů a sám není schopen svou situaci řešit. Podle mého názoru také platí, že každý jednotlivý případ je jiný, a proto je nutné ke všemu přistupovat individuálně.  

Dalším oborem, kterému se věnuji, je právo cizinecké. Od roku 2015 pracuji v Centru na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde nejčastěji řešíme získání dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu v ČR, jeho prodloužení, nebo změny účelu pobytu, ale i záležitosti pracovněprávní povahy.

2021 – zápis do seznamu advokátů České advokátní komory

2021 – složení advokátní zkoušky

2017 – 2021 – koncipientská praxe v Advokátní kanceláři ADKINS Legal, s. r. o.

2015 – získání mezinárodního postgraduálního titulu Master of Laws

2014 – 2017 – koncipientská praxe v Advokátní kanceláři Brunclík & Štefánik

2014 – zápis do seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory

2014 – absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity

2012 – 2013 – odborná praxe v Advokátní kanceláři BERNARD LEGAL, s. r. o.

2011 – 2012 – Český helsinský výbor* – vězeňská agenda

2011 – 2012 – Amnesty International – právní poradenství

2011 – 2012 – odborná praxe na právním oddělení UPC Česká republika, a. s.

2009 – 2011 – odborná praxe v Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, s. r. o.

 

 


* Česká helsinská komise je lidskoprávní organizace založená v roce 1988. Mezi její zakladatele patřily tak známé české osobnosti jako bývalý prezident České republiky Václav Havel.
Český helsinský výbor sledoval činnost „Charty 77“ a Výboru na ochranu nespravedlivě odsouzených.
Posláním Českého helsinského výboru je prosazovat principy přirozených lidských práv a zajišťovat tato práva celospolečensky.
Vizí Českého helsinského výboru je, aby lidé byli svobodní a rovni v důstojnosti a lidských právech.
Hlavní oblasti činnosti:
•monitorování dodržování lidských práv v ČR.
• boj proti rasismu a nesnášenlivosti
• vězeňský systém a trestní soudnictví
•sociální a právní poradenství
• výchova k lidským právům

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Sdílet příspěvek:

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022

cs_CZČeština