Pro školy

Nabídka spolupráce pro školy

Pro školy

Nabídka spolupráce pro školy

1. Primární prevence

a. Preventivní program - komunikace jako prevence vzniku konfliktu

  • II. stupeň ZŠ a střední školy
  • Interaktivní program zaměřený na komunikaci, techniky zvládání konfliktu a prevenci jeho vzniku
  • 2x 45 min
Cena 2000,- Kč
- možno hradit z tzv. šablon

b. Preventivní program - finančně-právní gramotnost

  • II. stupeň ZŠ a střední školy
  • Interaktivní program se zaměřením na rizika dluhové problematiky a dopady na člověka, rodinu a společnost
  • 2x 45 min
Cena 2000,- Kč
- možno hradit z tzv. šablon
Preventivní programy vedu především v Jihlavě a na Vysočině.

2. Školní mediace

Obecně je mediace mimosoudní řešení sporu. Mediátor v mediaci usnadňuje komunikaci mezi stranami konfliktu, a to daným procesem a technikami tak, aby pomohl stranám se vzájemně slyšet a umět se dohodnout a nastavit podmínky do budoucna. Podrobně o mediaci můžete číst zde.

Ve školním prostředí je mediace specifická tím, že se zde denně potkává velké množství rolí – žáci, učitelé, nepedagogičtí pracovníci, vedení školy, ale také rodiče, či rodina žáků. Prolínání těchto rolí a životních příběhu, hodnot a očekávání je živnou půdou pro vznik konfliktu. Konflikt ale není problém. Je to příležitost, jak hledat nastavení do budoucna lepší pro všechny účastníky dané situace.

Věřím, že každé vedení školy chce mít prostředí, do kterého budou rádi chodit zaměstnanci i žáci a jejich rodiče. Do vaší školy tedy mohu přijít jako tzv. externí mediátor ve chvíli, kdy škola není schopna konflikt vyřešit sama.

Mediace je efektivní a rychlý způsob, jak konflikt vyřešit a zároveň získat zkušenosti s řešením sporů ponecháním kompetence rozhodnutí těm, kdo se v konfliktu nachází.

Jako externí mediátor působím především v Jihlavě a na Vysočině. 

3. Hello Czech Republic

Ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Slovo 21, z.s. a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jsem jako lektorka součástí navazujícího projektu Hello Czech Republic – workshopu pro základní školy od 5. třídy a střední školy.

Cílem projektu je vzdělávání v oblasti migrace a multikultury a vedení k vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Workshop je interaktivní a prožitkový, dává možnost nahlédnout do specifik interkultury a získat tak hlubší vhled do této problematiky.

Workshop lektorujeme vždy ve dvojici pro ZŠ od 5. třídy a střední školy především v Jihlavě, popř. po domluvě na Vysočině. Každá škola si může zvolit rozsah – min. časová dotace je 2 x 45 min., max. 4 x 45 min. Workshop je hrazen z projektu UNHCR, pro školu je tedy bezplatný.

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022