Mediace

Protože nejdůležitější věcí je vytváření spojení mezi lidmi.

Mediace

Protože nejdůležitější věcí je vytváření spojení mezi lidmi.

Mediace, jak říká zákon o mediaci[1], je postup při řešení konfliktu za účasti mediátora, jehož rolí je podporovat komunikaci mezi osobami, které jsou na konfliktu zúčastněné. Cílem mediace je pomoci klientům smírně řešit jejich situaci.

Pro pochopení procesu mediace je vhodné, abych Vám představila základní principy a roli mediátora.

Mediace poskytuji ve své kanceláři v Jihlavě

Mediace stojí na principu dobrovolnosti, nestrannosti a mlčenlivosti.

Zahájit mediaci je možné, pokud s tím všechny osoby na konfliktu zúčastněné souhlasí. V mediaci tedy budete vždy dobrovolně na základě svého rozhodnutí Vaši situaci řešit tímto způsobem.

Mediátor není v mediačním procesu soudce ani rozhodce. Mediátor je nestrannou osobou, osobou, jejímž úkolem není hodnotit Vaši situaci, Vaše vyjádření nebo radit, jak nejlépe se v daném případě rozhodnout. Mediátor klientům umožňuje, aby se navzájem slyšeli, a podporuje je v hledání strategií a řešení, která pro ně budou do budoucna přijatelná, která budou reálná i lidská. Mediátor pomáhá nastolit a udržet takové prostředí, které strany konfliktu spojí, a přispívá tak k naplnění potřeb všech klientů mediace. Poskytuje také čas a prostor k tomu, aby všechny strany mohly vyjádřit své potřeby a aby tyto potřeby navzájem vnímaly a pochopily.

Jako zapsaná mediátorka mám zákonnou povinnost mlčenlivosti, a proto veškeré informace, které se v mediaci dozvím, a to včetně mých poznámek, nebudou nikomu poskytnuty, a to ani soudu.

A co je tím důvodem využít mediaci?

Mediace je oproti soudnímu řešení rychlejší a levnější. Zpravidla je mediace tříhodinová, u složitějších případů je mediačních setkání i více. Budete-li Váš spor řešit u soudu, počkáte si několik měsíců jen na nařízení jednání a na pravomocné rozhodnutí i rok a více. Obě strany konfliktu pak při soudním řízení nesou své náklady, které mohou zpočátku být i přes 10.000,- Kč.

Co by Vám ještě při rozhodování, zda mediaci využijete, mohlo pomoci?

Nabídnout mohu příklady z praxe, kdy mediace byla přínosem.

Roky vedený soudní sousedský spor o zřízení věcného břemene, v němž došlo i k podání dovolání, skončil dohodou po necelých třech hodinách mediace. Tři mediační setkání zabralo uzavření dohody mezi rozvádějícími se rodiči, a to ohledně vypořádání společného jmění manželů, ale i dohody o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a výši výživného. Soudní řízení před tím trvalo rok a půl. V neposlední řadě zmíním také spor o vydání bezdůvodného obohacení (kauce) při ukončení nájmu bytu. Tento spor po měsících mimosoudního vyjednávání dospěl k podání žaloby a následně se obě strany dohodly na mediaci, kde vše vyřešily za dvě mediační setkání.

Pokud máte k mediaci dotazy či nejasnosti, neváhejte se na mne obrátit.


[1] Zákon č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202

Realizace webu: signall.cz aktualizováno: 2022